เตือนภัยมิจฉาชีพ! ท่านอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้

เรียนท่านสมาชิก https://snbbet.com ทุกท่าน เตือนภัยมิจฉาชีพ !!! เนื่องจากช่วงนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพ ได้มีการแอบแฝง หลอกลวง (แอบอ้างว่าเป็นเซลล์แมนขายปุ๋ย) โดยการหลอกให้ลูกค้าโอนเงินเข้ามาบัญชีที่พวกมิจฉาชีพเตรียมเอาไว้แล้ว เพื่อเป็นการระวังภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพ ” เพราะฉะนั้น ลูกค้าอย่าได้หลงเชื่อโดยเด็ดขาด ” ท่านอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ รายชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ ธวัช เชยกลิ่น ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 984-0-81366-8 หรือในชื่อของ นายสุรเดช เขียวนอก หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชม. https://snbbet.com